Content Management System (CMS)

 

CMS เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป

โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเลย

ก็สามารถสร้าง แก้ไข และบริหารจัดการเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

และตัว CMS เองนั้น ก็มีโปรแกรมประยุกต์แบบพร้อมใช้งานอยู่ภายในมากมายอาทิ เช่น

  • สร้างเมนู หรือเว็บเพจใหม่ๆ

  • จัดการกับระบบการค้นหาภายในเว็บไซต์

  • ตรวจสอบและบริหารข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้

  • และอื่นๆ อีกมากมาย